O nás  

Vážení návštevníci,

Filozofiou našej spoločnosti je poskytovať široké spektrum služieb pre všetkých, ktorým pohyb prináša radosť a potešenie: miesto si tu nájdu deti predškolského veku, školopovinná mládež, dospelí i seniori. Areál je pripravený poskytnúť odborné a technické zázemie pre tréning vrcholových športovcov, ako aj športové vyžitie širokej verejnosti. Tým, že sú naše športoviská multifunkčné, ponúkajú ideálne podmienky pre poriadanie nielen športových, ale aj kultúrnych a iných spoločenských aktivít.

Areál „sTC Púchov“ pri Bielej vode nanovo zmenil tvár prímestskej lokality Púchova. Neprehliadnuteľnou dominantou je moderná viacúčelová administratívna budova, ktorá koncentruje ubytovacie kapacity prepojené s relaxačným, diagnostickým a spoločenským centrom areálu. Športoviská dotvára Tenisová hala s vonkajšími antukovými dvorcami doplnená multifunkčným ihriskom. Toto všetko je k dispozícii športovcom, verejnosti a hráčom Tenisovej akadémie.

Ak pýchou prímestskej zóny je areál prioritne určený pre tenis, tak centrálnej mestskej zóne „vládne“ novozrekonštruovaná športová Aréna s ponukou organizovania najrozličnejších druhov športu.

Pre našich najmenších je k dispozícii Súkromná materská škola, ktorá svojim moderným vybavením a polohou umožňuje deťom nielen vidieť športové vzory, ale si s nimi aj zašportovať. Keď tvrdíme, že deti sú stredobodom nášho záujmu, tak Súkromné centrum voľného času je ten správny priestor, ktorý ponúkame aktívnej mládeži.

Dúfame, že areál sTC sa stane športovým domovom budúcich olympionikov a reprezentantov našej krajiny a zároveň i miestom, ktoré budú vyhľadávať všetci milovníci športu a dobrej zábavy.