sTC ARÉNA  

 

Športová hala sa nachádza v centre mesta Púchov v blízkosti plavárne a futbalového štadióna. Povrch: Herculan MF 7 + 2 je vhodný na všetky loptové hry. Rozmery hracej plochy: 40 x 20 m. Divácka kapacita: 600 miest na sedenie. Plnohodnotné zázemie poskytuje šatne, antidopingovú a VIP miestnosť, bufet a parkovisko.

Cena

Prenájom hracej plochy s jednou šatňou 30,00 EUR / hod. Prenájom ďalšej šatne 5,00 EUR / hod. Cena prenájmu celej sTC arény, prípadne jej časti sa stanovuje dohodou.

Kontakt

Stanislav Mráz
0917 325 793
spravca@stcpu.sk