Funkčné tréningy  

 

Čo je Funkčný tréning?

Funkčný tréning je silový a kondičný program vyvinutý na to, aby pomohol ľuďom získať širšiu všeobecnú kondíciu.  Je vytvorený tak, aby ľudí pripravil na akúkoľvek fyzickú výzvu. Sústredí sa na neustále obmieňanie funkčných pohybov pri vysokej intenzite a pomocou nich prispieva k vytvoreniu celkovej fyzickej kondície. Funkčný tréning nie je jednostranne orientovaný fitnes program, ale snaží sa rovnomerne rozvíjať rôzne čiastkové schopnosti ako:
odolnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, vytrvalosť, silu, kĺbovú pohyblivosť, výbušnosť, rýchlosť, koordináciu, rovnováhu a presnosť.

Všetky tréningy sa dajú upraviť podľa konkrétnej úrovne kondície, veku alebo skúseností. Účastníci programu Funkčný tréning každý deň absolvujú „tréning dňa“ (WOD – Workout of the Day) a svoje výsledky si zapisujú na internet alebo na tabuľu v telocvični. Tréning dňa poskytuje účastníkom programu jedinečnú možnosť súťažiť, sledovať svoje pokroky, podeliť sa o skúsenosti a dosahovať vlastné ciele.

Pre koho je Funkčný tréning vhodný?

Funkčný tréning je vhodný pre profesionálnych športovcov, ale i tých rekreačných, ktorí chcú posunúť svoju fyzickú kondíciu ešte vyššie. Zatrénovať si však môžu i tí, ktorí so športom nemajú veľa skúseností, ale chcú začať. Práve pre nich poriadame kurzy pre začiatočníkov pod názvom On Ramp, na ktorých im je krok po kroku  vysvetlená technika a mechanika pohybov a základných cvikov. Systematickým tréningom rozvíjame všetky zložky fyzickej kondície a prispievame tak nielen k zvýšeniu výkonnosti, ale i dlhodobého zdravia a lepšieho držania tela.

Pre športovcov v kondičnej príprave je Funkčný tréning optimálnym riešením. V sTC si ho vyskúšali už športoví reprezentanti Slovenska, rôzne tanečné skupiny i športoví jednotlivci.
Funkčný tréning sa snaží vytvárať telesnú pohodu a silu naprieč všetkými cvikmi, svalmi a metódami. Funkčný tréning je svojím spôsobom revolúcia vo fitnes, pretože mnohými metódami popiera zaužívané dogmy a spôsoby cvičenia fitnesu

Výhody Funkčných tréningov

•všestranné zameranie – pri cvičení dochádza k zapájaniu všetkých svalových skupín
• krátke cvičenia – Funkčný tréning je charakteristický intenzívnymi cvičeniami, pri ktorých dochádza k absolútnemu zapojeniu fyzickej stránky jednotlivca. Vedecké štúdie už neraz potvrdili blahodarné efekty intenzívneho cvičenia. Vedcom sa takisto podarilo vyvrátiť pochybnosti o efektivite krátkych intenzívnych cvičení v porovnaní s vytrvalostnejšími cvičeniami. Funkčný tréning tak spĺňa jednu z najdôležitejších požiadaviek modernej doby – časovú efektívnosť.
• rovnomerne rozvíjanie telesnej zdatnosti, Funkčný tréning využíva prirodzené cviky, ktoré komplexne rozvíjajú svalovú časť organizmu, nedochádza k neprirodzenému vývoju jednotlivých častí tela
• pestrosť na rozdiel od monotónnych fitnes tréningov. Jednou z podstatných výhod Funkčných tréningov je ich inovatívnosť, a to doslova programová. Funkčný tréning ponúka množstvo netradičných cvikov, ktoré zaujmú svojou netradičnosťou. Systém Funkčných tréningov však pracuje tak, aby boli navrhované stále nové a nové netradičné cviky.

Ako vyzerá tréning?

Metódy tohto tréningu sú vedecky podložené a neustále sa vyvíjajú, preto obľuba Funkčných tréningov neustále vzrastá. Podstatou tréningovej jednotky je dôkladné rozohriatie, rozcvičenie a nácvik techniky jednotlivých cvikov. Technika prevedenia cvikov je pri tréningu vždy prvoradá, preto tréner dbá na to, aby každý cvičil nielen v intenzite, ale najmä technicky správne.

Využívané cvičenia môžeme rozdeliť do troch kategórií:
• cvičenia so závažím: drepy, čelné drepy, mŕtve ťahy, vzpieračské cviky (nadhod a trh), tlaky na ramená…
• gymnastické cvičenia: zhyby, kľuky, kľuky na bradlách, výskoky na lavičku, kruhy a iné cviky s vlastnou váhou tela.
• cyklické pohyby aeróbneho charakteru: beh, preskoky švihadla, šprinty, veslovanie, bicyklovanie (na trenažéri).