Športový agent  

Držiteľ licencie je Marián Hanták, Holleho 18/1925, Púchov 020 01

Odborný asistent:

Roman Roučka

Svätoplukova 1463

02001 Púchov

kontakt:

+421 917 325 793

sportagent@stcpu.sk