Cenník pre verejnosť  

     

Letná sezóna od 15. apríla do 30. septembra
Krytá tenisová hala Cena za 1 hodinu / pondelok-nedeľa  14 €
Antukové kurty Cena za 1 hodinu / pondelok-piatok  do 13.00 hod. 4 €
od 13.00 hod. 6 €
Cena za 1 hodinu / sobota-nedeľa 6 €
Antukové kurty Cena za 1 hodinu / pondelok-piatok  do 13.00 hod. 4 €
od 13.00 hod. 6 €
Permanentky Počet hodín: 20 80€
 Zimná sezóna od 15. októbra do 14. apríla
Krytá tenisová hala Cena za 1 hodinu / pondelok-piatok do 12.00 hod. 14 €
od 12.00 hod. 16 €
Cena za 1 hodinu / sobota-nedeľa  16 € 
 Služby trénera 
Zimná sezóna od 15. októbra do 14. apríla 1  o s o b a ( individuálne ) 30 €os./hod.
tréner + hala
Letná sezóna od 15. apríla do 30. septembra 1  o s o b a ( individuálne ) 20 €os./hod
tréner + kurt
1  o s o b a ( individuálne ) 28 €os./hod
tréner + hala